De Palliatieve Zorg Huisartsen Advies Groep (PalHAG) is een vereniging van enthousiaste kaderhuisartsen palliatieve zorg die als landelijke expertgroep zich ten doel stelt de palliatieve zorg in de eerste lijn te versterken en de huisartsgeneeskunde te vertegenwoordigen op het terrein van de palliatieve zorg in Nederland.

De expertgroep PalHAG richt haar activiteiten op het bevorderen van de kwaliteit van de palliatieve zorg vanuit huisartsgeneeskundig perspectief door bijv. ondersteunen van collega‚Äôs door  kaderartsen en door het stimuleren om die visie toe te passen in de dagelijkse praktijk.