Aanmelden

    NAW-gegevens

    Betrokkenheid bij de PalHAG

    Kaderhuisartsen in opleiding kunnen (maximaal 3 jaar) aspirant-lid worden en zijn contributie verschuldigd vanaf het jaar volgend op het behalen van het diploma van de kaderopleiding of Cardiff.