Richtlijnen en praktijk

Palliatieve zorg in Nederland is onderdeel van reguliere huisartsenzorg en huisartsen zijn in staat kwalitatief goede palliatieve zorg te verlenen. In Nederland bestaat een goed functionerend netwerk van 25 consultatieteams en 239 consulenten die de huisartsen ondersteunen en adviseren. In totaal legden huisartsen in 2012 vijfduizend maal een casus voor aan een van de consultatieteams.

Nuttige links:

Palliaweb: https://palliaweb.nl

Pallialine: https://www.pallialine.nl

PaTz: https://www.patz.nu