Missie

De missie van de expertgroep is het bevorderen van de kwaliteit van de palliatieve zorg vanuit huisartsgeneeskundig perspectief door bijv. ondersteunen van collega’s door  kaderartsen en door het stimuleren om die visie toe te passen in de dagelijkse praktijk (door consultatie, door onderwijs, door het verwerken van onze huisartsenvisie in de bestaande, zich vernieuwende richtlijnen, door de positie van de huisarts te vertegenwoordigen en te verdedigen in de bestaande gremia, etc). De PalHAG wil een ondersteunende rol spelen bij de implementatie van het Standpunt Palliatieve Zorg.

Visie

De visie van de PalHAG betreft de vertaling naar de praktijk van de visie op palliatieve zorg voor en door huisartsen zoals deze goed verwoord staat in het ambitieuze NHG-standpunt Palliatieve Zorg (continuïteit van zorg, samenwerking met andere hulpverleners, kennis, kunde en attitude op het gebied van huisartsgeneeskundige palliatieve zorg, onderzoek binnen de eerste lijn, randvoorwaarden, waaronder consultatie mogelijkheden).

Bekijk hier het NHG-Standpunt Huisarts en Palliatieve zorg (2009)