Kaderopleiding Palliatieve Zorg

Palliatieve zorg wordt in Nederland beschouwd als onderdeel van reguliere zorg en zorgverleners worden geacht kwalitatief goede palliatieve zorg te kunnen verlenen. De Kaderopleiding Palliatieve Zorg wil de deskundigheid van artsen met betrekking tot palliatieve zorg vergroten, zodat zij in staat zijn patiĆ«nten goede zorg te bieden en andere zorgverleners op dit gebied te ondersteunen door het geven van informatie of adviezen en het verzorgen van scholing. De Kaderopleiding is bedoeld voor alle artsen die palliatieve zorg verlenen. 

De inschrijving voor de Kaderopleiding Palliatieve zorg 2021-2023 was van 1 april 2021 tot 15 juni 2021.

De inschrijvingsmogelijkheid voor de volgende Kaderopleiding Palliatieve Zorg zal te zijner tijd op deze pagina vermeld worden.

Meer informatie over de Kaderopleiding Palliatieve Zorg