Informatie over de sprekers

Lezing: Palliatieve zorg vanuit psychiatrisch perspectief

Jacqueline Hovens, Psychiater, SCEN-arts, Kaderarts PZ

Meer info:
Op zoek naar verbinding tussen de palliatieve zorg en de psychiatrie. Aan bod komen: Psychiatrische problematiek bij patiënten met somatische aandoeningen in de palliatieve fase (bijvoorbeeld angst, depressie, gedragsontregeling).

De uitdagingen van optimale palliatieve zorg voor patiënten met (ernstige) psychiatrische stoornissen, door een beperkt inzicht in de eigen gezondheid, wantrouwen en zorgmijding t.a.v. artsen, afwezigheid van steunsysteem en een beperkt sociaal netwerk. Ook speelt polyfarmacie een rol, zijn er vaak cognitieve beperkingen t.g.v. psychofarmaca gebruik en is de wilsbekwaamheid nogal eens in het geding.

Als laatste de palliatieve benadering voor patiënten met ernstig psychiatrisch lijden, die niet meer kunnen genezen en/of willen leven.

Aan de hand van casuïstiek komen de verschillende dilemma’s aan de orde en worden er handvatten gegeven voor de praktijk.

Jacqueline Hovens is ziekenhuispsychiater en hoofd van de psychiatrische consultatieve dienst in het LUMC. Daarnaast is zij actief als SCEN-arts en als kaderarts palliatieve zorg verbonden aan het Expertise Centrum Palliatieve Zorg in het LUMC en aan het regionale consultatieteam. Zij was als voorzitter betrokken bij de Herziening van de Richtlijn Depressie in de palliatieve fase

Lezing: Palliatieve zorg en verslaving, een uitdaging voor kaderartsen  

Saskia Buijs, verslavingsarts KNMG, kaderarts palliatieve zorg en lid van het palliatief consultatieteam Midden-Brabant.

Meer info:
16 % van de Nederlandse volwassen bevolking voldoet aan de criteria van een stoornis in het gebruik van een middel, ook wel verslaving genoemd. Dit geldt dus ook voor 1 op de 6 patiënten waar u palliatieve zorg aan verleent. En voor de mensen binnen hun zorgnetwerk of familiesysteem.

Het is voor u als arts belangrijk om te weten wanneer iemand eigenlijk verslaafd is, hoe u de belangrijkste complicaties van gebruik/overdosering/detoxificatie herkent en waar kunt u terecht met vragen over dit onderwerp.

Als kaderarts wordt u soms gevraagd adviezen te geven over gebruik van middelen in de palliatieve of terminale fase. Heeft u voldoende kennis van een stoornis in het gebruik van alcohol of andere middelen en de gevolgen daarvan voor de palliatieve zorg?

Voorbeelden van vragen zijn:
Hoe ga je om met iemand die veel alcohol drinkt en dat niet meer kan in de laatste fase van zijn/haar leven? Wat doe je qua doorbraak pijn voor iemand die chronische pijn heeft en al lange tijd hoge doseringen opiaten of methadon gebruikt? Hoe werkt een sedatie als iemand veel alcohol drinkt of methadon gebruikt? Wat kun je doen als iemand tot het einde door wil blijven gebruiken en niet meer in zorg is/wil bij de GGZ/verslavingszorg? Of als iemand wil stoppen met eten en drinken en een alcoholafhankelijkheid heeft?

Deze en andere vragen zullen besproken worden. Er is ruimte voor eigen inbreng en vragen.

Aan de hand van casuïstiek wordt u meegenomen in de complexe zorgvragen rondom deze patiënten.

Saskia Buijs is als verslavingsarts KNMG werkzaam bij Novadic-Kentron en als kaderarts palliatieve zorg bij Hospice Francinus de Wind en lid van het palliatief consultatieteam Midden-Brabant.