Informatie over de workshops

Elke deelnemer volgt 2 van de 3 volgende workshops:

Euthanasie en wilsonbekwaamheid  
Joyce de Bruin, Expertisecentrum Euthanasie (EE)

Uw patiënt weet het niet meer zo goed, maar het lijden is zichtbaar.
Papier is geduldig, maar:  wat geschreven staat, is dat nog actueel?
Dilemma’s te over…..

In de workshop zullen ervaringen en dilemma’s, die de spreker heeft vanuit het Expertisecentrum, worden uitgewisseld met de deelnemers in de groep.

Joyce de Bruin is arts, werkzaam voor Expertisecentrum Euthanasie. Eerder gewerkt als arts in verpleeghuis, hospice, SEH, genetica en als therapeut in dans en meditatie.

Mag je nog gewoon doodgaan  
Bert Keizer, arts, Expertisecentrum Euthanasie (EE), columnist

Hoe komt het dat we nu ineens palliatieve zorg nodig hebben, terwijl in 1960 niemand het daar over had? 

En waarom zijn eigenlijk alleen huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde de artsen die zich hiervoor interesseren? 

Wat zijn zoal de gevolgen van deze merkwaardige taakverdeling en moeten we daar iets aan doen? 

Bert Keizer is arts, werkzaam voor het Expertisecentrum Euthanasie, columnist.

Aandacht voor de hele patiënt: zingeving en spiritualiteit in de spreekkamer
Abeltje Hoogenkamp, geestelijk verzorger bij Questio|Centrum voor Levensvragen en het Netwerk Integrale Kindzorg (NIK)

Karin Seijdell, geestelijk verzorger en docent bij het Centrum voor Levensvragen Zuid-en Midden Brabant en het Netwerk Integrale Kindzorg

Foto’s Abeltje Hoogenkamp en Karin Seijdell

Zingeving is een steeds belangrijker thema in de palliatieve zorg. Hoe doe je dat,  aandacht geven aan zingevingsvragen? Welke vaardigheden heb je als arts nodig om spirituele zorg te verlenen? En hoe en wanneer is verwijzing op zijn plaats?  In deze workshop starten we bij de praktijk. Wanneer spelen er levensvragen bij een patiënt of naaste van een patiënt? Hoe herken je die? En, nog belangrijker, hoe bespreek je die?

Ter inspiratie het volgende artikel.

Abeltje Hoogenkamp is predikant, pionier en geestelijk verzorger (eerste lijn, ziekenhuizen & ouderenzorg).
Karin Seijdell is geestelijk verzorger en docent.