Symposium PalHAG 2024

Palliatieve Zorg:

Hoe maken we het passend?

Passend bij de patiënt maar ook bij jezelf ….

Datum en tijd:         Donderdag 11 APRIL 2024, 9.00-16.30 uur

Locatie:                    De Observant in Amersfoort

Voor:                         Alle kaderartsen Palliatieve Zorg

Programma:

9.00-  9.30 uur   Welkom en inschrijving

9.30-10.30 uur   Lezing: Palliatieve zorg vanuit psychiatrisch perspectief

Jacqueline Hovens, Psychiater, SCEN-arts, Kaderarts PZ

10.30-11.00 uur Pauze

11.00-12.00 uur Lezing: Palliatieve zorg en verslaving, een uitdaging voor kaderartsen.

Saskia Buijs, Verslavingsarts, Kaderarts PZ, en lid van het palliatief consultatieteam Midden-Brabant

Verkiezing kaderarts van het jaar.

12.00-12.30 uur ALV voor PalHAG leden

12.30-13.25 uur Lunch

13.30-14.45 uur Workshop

14.45-15.10 uur Pauze

15.15-16.30 uur Workshop

16.35 Plenaire afsluiting en BORREL

Elke deelnemer volgt 2 van de 3 volgende workshops:
(er is ruimte voor inbrengen van eigen casuïstiek.).

Workshop 1:
Euthanasie en wilsonbekwaamheid door Joyce de Bruin,
Expertisecentrum Euthanasie

Workshop 2:
Mag je nog gewoon doodgaan door Bert Keizer,
Expertisecentrum Euthanasie, columnist

Workshop 3:
Palliatieve zorg met aandacht voor cultuursensitiviteit door Abeltje Hoogenkamp,
predikant, pionier en geestelijk verzorger (eerste lijn, ziekenhuizen & ouderenzorg) en
Karin Seijdell, geestelijk verzorger en docent bij het Centrum voor Levensvragen Zuid-en Midden Brabant en het Netwerk Integrale Kindzorg

16.30 uur            Afsluiting en BORREL

Informatie over de sprekers vindt u hier.

Informatie over de workshops vindt u hier.

Door grote belangstelling voor dit symposium is aanmelden helaas niet meer mogelijk.
Voor vragen: palhag@nhg.org